Rozkwit turystyki górskiej

Ponad 50 milionów osób na całym rocznie odwiedza góry, przyciągniętych naturalnym pięknem środowiska alpejskiego, wielką różnorodnością zajęć rekreacyjnych oferowanych przez terytorium górskie oraz możliwościami kontaktu z lokalnymi kulturami. Czysta, orzeźwiająca i wspaniała panorama gór, w połączeniu z tradycjami, sztuką i rzemiosłem, a także lokalnym bogactwem kulinarnym społeczności górskich, czynią te obszary interesującymi celami turystycznymi.

W ciągu ostatnich 30 lat turystyka sportowa rozkwitła szczególnie na obszarach górskich. Z tradycyjnych obszarów Ameryki Północnej i Alp europejskich rozprzestrzeniła się na obszary wcześniej w dużej mierze nieeksploatowane, takie jak część Azji Środkowej, Himalaje, Karakorum, Kaukaz, Andy, a nawet Antarktyda. Alpinizm oferuje różnorodne zajęcia, które są najczęściej uprawiane w górach: turystyka, narciarstwo, jazda na desce, wspinaczka i obserwacja ptaków.

Jednak niektóre sporty ekstremalne, takie jak skoki na bungee, rafting, paralotniarstwo i canyoning, stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród turystów miejskich poszukujących przygód. Inny sektor rozwoju turystyki alpejskiej wykorzystuje góry jako źródło odnowy biologicznej i zdrowia. Coraz więcej wycieczek górskich oferuje możliwość kontemplacji i medytacji

Wycieczki górskie oferują możliwość kontemplacji i medytacji.

Boom turystyczny niewątpliwie przyniósł korzyści wielu regionom górskim w różnych częściach świata. Dzięki dochodom z turystyki mieszkańcy gór, z których wielu znajduje się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, mogą aspirować do poprawy standardu życia. Turystyka górska dała młodym mężczyznom i kobietom możliwość budowania przyszłości w swoich społecznościach, zamiast przyłączać się do exodusu ludności wiejskiej do miast. Napływ turystów stworzył również rynek zbytu dla wyrobów rzemieślniczych i lokalnych produktów.

Chociaż turystyka, a w szczególności turystyka wysokogórska jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie, jest ona również jednym z najmniej podlegających regulacji. Jeżeli przemysł ten ma stać się trwałym źródłem korzyści dla społeczności górskich, należy zrównoważyć krótkoterminowe zyski z długoterminowymi stratami.